1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van SupportVoorOndernemers.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op SupportVoorOndernemers.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van SupportVoorOndernemers.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@SupportVoorOndernemers.nl

4) Monitoren gedrag bezoeker / Cookies

SupportVoorOndernemers.nl maakt gebruik van verschillende technieken, waaronder het plaatsen van cookies, om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. Het monitoren van uw gegevens wordt niet gebruikt voor doeleinden die niet in lijn zijn met de noodzakelijke handelingen ter verwezenlijking van onze doeleinden.

5) Doel verwerking gegevens

SupportVoorOndernemers.nl gebruikt de hierna genoemde gegevens ter verbetering van de kwaliteit van het platform, zodat de gebruikerservaring wordt geoptimaliseerd. De kwaliteit van het platform ziet toe op het kosteloos ter beschikking stellen van praktische tools en kennis voor mkb- bedrijven en zzp’ers die zwaar getroffen worden door de corona-maatregelen en de gevolgen hiervan.

6) Omvang van gegevens

SupportVoorOndernemers.nl verwerkt de volgende persoonsgegevens ten behoeve van de kwaliteitsverbetering of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

  • –  basisgegevens zoals naam, adres, woonplaats, zakelijke contactgegevens, telefoonnummers;
  • –  overige contactgegevens, zoals: post(bus)adres, emailadressen en andere adressen voor elektronische communicatie;
  • –  gegevens betreffende uw bezoek op SupportVoorOndernemers.nl;
  • –  gegevens omtrent uw interactie met onze diensten, uw advertentievoorkeuren en uwcommunicatie met ons, afkomstig van de elektronische apparaten die u gebruikt;
  • –  locatiegegevens, inclusief locatiegegevens het door u gebruikte elektronische apparaat;
  • –  computer- en verbindingsgegevens waaronder wordt bedoeld: statistieken van uwpaginaweergaven, verkeer rondom websites, verwijzings-URL’s, IP-adressen, browsegeschiedenis en uw webloggegevens.

7) Grondslag gebruik van gegevens

De hierboven genoemde persoonsgegevens wordt door SupportVoorOndernemers.nl uitsluitend gebruikt volgens de richtlijnen van de huidige AVG. In lijn met artikel 6 van de AVG waken wij voor de noodzakelijkheid van het gebruik van de gegevens en de rechtmatigheid hiervan.

8) Delen van gegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden door SupportVoorOndernemers.nl alleen met derde partijen gedeeld voor zover dit noodzakelijk is gelet op de hiervoor genoemde doeleinden.

9) Beveiligen van gegevens

SupportVoorOndernemers.nl hecht veel waarde aan het beveiligen van de door u verstrekte gegevens aan ons. Gelet op de huidige stand van de techniek, zorgen wij voor redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen door middel van beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens, zodat een standaard beveiligingsniveau wordt gewaarborgd.

10) Bewaren van gegevens

SupportVoorOndernemers.nl bewaart de door u verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk wordt geacht gelet op onze doeleinden.

11) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

12) Email-adressen

Als u zich aanmeldt voor ons platform, dan bent u akkoord gegaan met het gebruik van deze gegevens om u van de informatie te voorzien waar u zich voor heeft aangemeld, namelijk informatie van SupportVoorOndernemers.nl en de relevante thema’s. Uw gegevens worden, mocht het nodig zijn, gedeeld met SupportVoorOndernemers.nl en met anderen dan de hierboven genoemde partijen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), waarbij eerst om uw toestemming zal voor worden gevraagd. Wilt u uw gegevens laten verwijderen, stuur dan een verzoek daartoe naar info@SupportVoorOndernemers.nl

13) Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd en persoonlijk aan u worden toegestuurd, zodat u tijdig op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Controleer daarom regelmatig uw mail en onze webpagina om te zien of er veranderingen zijn ingetreden.